ingiNspekt - opatija

Iskoristite našu stručnost i znanje za bezbrižno poslovanje

o nama

Inginspekt – Opatija d.o.o. je tvrtka koja posluje od 2000. godine, a registrirana je i ovlaštena za obavljanje poslova vezanih za područje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, zaštite od buke, inspekcije sigurnosti dizala, uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja vode za ljudsku potrošnju i otpadne vode. U našem dosadašnjem radu svoje povjerenje su nam dale ugledne i cijenjene tvrtke s područja čitave Republike Hrvatske, a vi provjerite zašto i u čemu se razlikujemo od svih ostalih koji se bave sličnim djelatnostima.

S VAMA VEĆ 24 GODINE

Zaštita na radu

Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj, bez obzira na djelatnost koju obavlja i svoju veličinu, obavezan je organizirati i provoditi zaštitu na radu kako bi se spriječile moguće ozljede radnika koje potencijalno ugrožavaju poslovanje, stabilnosti i u najgorem slučaju sam opstanak tvrtke.

Zaštita od požara

Zaštita od požara i eksplozija obuhvaća provedbu svih propisanih građevinskih, tehničkih i organizacijskih mjera zaštite.  Mjere zaštite od požara i eksplozija potrebno je provoditi pri projektiranju, izgradnji i korištenju (uporabi) objekata ili građevina.

Akustička ispitivanja i mjerenja

Iz područja akustike možemo Vam ponuditi usluge akustičkih mjerenja (mjerenje buke okoliša, mjerenje zračne i udarne zvučne izolacije pregrada), projektiranje odnosno predviđanja razine buke iz područja zaštite od buke i prostorne akustike.

Zaštita OKOLIŠA

Inginspekt – Opatija d.o.o. je ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite okoliša odnosno mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša i drugoga. Stečenim iskustvom i znanjem omogućavamo Vam da brzo dođete do svih potrebnih informacija o vašim obvezama iz zaštite okoliša, te da ih ispunite po najpovoljnijim uvjetima.

Uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju

U laboratorijskim prostorijama tvrtke Inginspekt – Opatija d.o.o. provodi se ispitivanje (analiza) fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara vode za ljudsku potrošnju.

Uzorkovanje i analiza otpadne vode

Ovlaštena smo pravna osoba za ispitivanje (analizu) fizikalno-kemijskih parametara otpadne vode. Ispitivanja se provode sukladno zakonskim propisima, aktima ili narudžbi klijenta. Inginspekt – Opatija d.o.o. akreditiran je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1282.

Sigurnost dizala

Inginspekt – Opatija d.o.o. akreditirano je inspekcijsko tijelo vrste A prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 6536. Uz navedeno, posjedujemo i ovlaštenje za redovni i izvanredni pregled dizala.

Projektiranje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje

Bavimo se projektiranjem električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munja na građevine, izrađujemo procjene rizika od udara munje s kategorizacijom građevine i projekte izvedenog stanja.

Energetsko certificiranje građevina

Provodimo energetsko certificiranje zgrada koje uključuje cijeli niz radnji od energetskog pregleda zgrade, preko potrebnih proračuna, određivanja energetskog razreda zgrade do izrade energetskog certifikata.

Izrada planova evakuacije, gašenja i spašavanja

Za klijente izrađujemo planove evakuacije, gašenja i spašavanja (grafički i tekstualni dio) sukladno zakonskim propisima. Provodimo i osposobljavanje radnika za evakuaciju i spašavanje iz ugroženih objekata te praktične vježbe evakuacije, gašenja i spašavanja. Obratite nam se s povjerenjem.

Minimalni tehnički uvjeti (MTU)

Prije početka rada objekta ili prostora namijenjenog određenim djelatnostima potrebno je ishoditi uvjerenje kojim upravno nadzorno tijelo potvrđuje da instalacije, oprema i uređaji za rad u prostoru ispunjavaju propisane minimalne tehničke uvjete potrebne za obavljanje te djelatnosti.

Ispitivanja za tehnički pregled građevina

Tehnički pregled građevina provodimo u svrhu utvrđivanja je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom. Provedba tehničkog pregleda je neophodna prije izdavanja uporabne dozvole.