Akreditacije i Ovlaštenja

AKREDITACIJE

POTVRDA O AKREDITACIJI BROJ 1282 (HRN EN ISO/IEC 17025:2017)

Potvrda o akreditaciji broj: 6536 (HRN EN ISO/IEC 17020:2012)

ZAŠTITA NA RADU

RJEŠENJE MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

ZAŠTITA OD POZARA

Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova - detekcija zapaljivih plinova i para

Rješenje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, služba za vatrogastvo - osposobljavanje i zaštita od požara

Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova - ispravnost stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova – stručna osoba za vođenje i osposobljavanje – ZOP

BUKA I ZVUČNA IZOLACIJA

RJEŠENJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA - STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OD BUKE, UKLJUČUJUĆI PROJEKTIRANJE

EMISIJE U ZRAK​

Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

ISPITIVANJE VODE za ljudsku potroŠnju

RJEŠENJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA - ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

RJEŠENJE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA (DOPUNA) - ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

ISPITIVANJE OTPADNE VODE

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta - otpadna voda

INSPEKCIJA DIZALA

Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - pregled dizala

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada