Akustička ispitivanja i mjerenja
Akustička ispitivanja i mjerenja
Inginspekt – Opatija d.o.o. je ovlaštena pravna osoba s dugogodišnjim iskustvom na području akustičkih ispitivanja i to za: mjerenje buke okoliša i ocjenu razine buke okoliša, mjerenje i ocjenu zračne i udarne zvučne izolacije pregrada, izrade projekata (elaborata) zaštite od buke (odnosno predviđanje razina buke) te mjerenja buke na radu i određivanje izloženosti radnika buci na radu.

OVLAŠTENJA I AKREDITACIJA

Za navedene djelatnosti Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje ovlaštenje Ministarstva zdravstva za mjerenja buke i ocjenu razine buke okoliša, mjerenja i ocjenu zračne i udarne zvučne izolacije pregrada i predviđanja razine buke na radu i određivanje izloženosti radnika buci. Provodimo mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti radnika buci na radu u sklopu djelatnosti zaštite na radu. Inginspekt – Opatija d.o.o. akreditiran je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1282.

MJERENJE BUKE OKOLIŠA

Buka je svaki neželjeni zvuk, koji na više načina ugrožava ljudsko zdravlje i sam sluh pogotovo ako se prekorači najviša dopuštena razina buke regulirana zakonskim propisima i međunarodnim normama. Terenska mjerenja buke okoliša i ocjenu razine buke okoliša vršimo za sve kategorije ugostiteljskih objekata, zanatske radnje, proizvodne i industrijske objekte, prometne infrastrukture, gradilišta, dijelove građevina, u elektroenergetskom sustavu.

Terenska mjerenja buke okoliša provodimo za potrebe ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta, dokazivanja ispunjenja mjera zaštita od buke, mjerenja osnovnih (“nultih”) mjerenja razina buke i praćenja stanja razine buke. Terenska mjerenja buke okoliša u svrhu ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta provode se za ugostiteljske objekte, zdravstvene ustanove i slično. Za potrebe ishođenja minimalnih tehničkih uvjeta vršimo i druge usluge dostupne na sljedećoj poveznici.

Ispunjenje mjera zaštite od buke dokazuje se po završetku izgradnje objekta za potrebe tehničkih pregleda. Za potrebe tehničkih pregleda vršimo i druge usluge dostupne na sljedećoj poveznici. Mjerenje osnovnih razina buke provodi se prije izrade projekata kako bi se utvrdili zahtjevi za mjere zaštite od buke.

Nadzirano i nenadzirano praćenje stanje razine buke u okolišu  provodimo za gradilišta, ceste i slično.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

Prostorna akustika

Prostorna akustika se bavi s dva osnovna problema: prvi je kvaliteta zvuka u prostoriji, a drugi izolacija prostorije. Poznato je da prostorije mogu imati ”dobru” ili ”lošu” akustiku. Zadatak prostorne akustike je da u prostorijama kod stambenih objekata stvori uvjete ugodnijeg i mirnijeg boravka u stambenom boravišnom prostoru, kod raznih tipova dvorana potrebno je omogućiti dobro i ugodno slušanje itd… Pomoću računalnih programa i mjerne opreme izrađujemo elaborate akustike prostora, projekte optimizacije akustike i sva potrebna mjerenja iz područja prostorne akustike.

Mjerenje zračne i udarne zvučne izolacije pregrada

Zvučna izolacija je izolacija pregrade (međukatne konstrukcije, pregradnih zidova) koja umanjuje razinu buke između dva susjedna prostora. Prostori u ovom slučaju mogu biti dva susjedna stana, dvije susjedne sobe, između stana i ugostiteljskog objekta, stana i poslovnog objekta i slično. Zvučna izolacija može biti zračna zvučna izolacija i udarna zvučna izolacija. Provodimo terenska mjerenja i ocjenu zračne i udarne zvučne izolacije za potrebe ishođenja minimalno tehničkih uvjeta, dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke za potrebe tehničkih pregleda.

Mjerenje zračne i udarne zvučne izolacije pregrada

Projekte zaštite od buke izrađujemo za potrebe zaštite od buke u graditeljstvu, industriji i niskogradnji (ceste, željeznice, …) te izrađujemo proračun nužnih mjera zaštite od buke prometa odnosno proračun i optimizaciju zidova za zaštitu od buke.

Mjerenje buke na radu i određivanje izloženosti radnika buci na radu

Inginspekt – Opatija d.o.o. je ovlaštena pravna osoba za mjerenja buke na radu i određivanje izloženosti radnika buci na radu od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva na temelju Zakona o zaštiti na radu. Mjerenja buke na radu i određivanje izloženosti radnika buci na radu provodimo radi utvrđivanja minimalnih zahtjeva zaštite radnika od rizika po njihovo zdravlje (posebno rizika po sluh) i sigurnost koji proizlaze ili mogu proizaći od izloženosti buci. Obavljamo mjerenja buke za potrebe određivanja rizika za radnike, izradu procjene rizika i određivanje osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha radnika.

S VAMA VEĆ 24 GODINE