Energetsko certificiranje građevina
Energetsko certificiranje građevina
Inginspekt – Opatija d.o.o. zapošljava stručnjake za provedbu energetskog certificiranja zgrada te posjeduje ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada.

Energetsko certificiranje zgrada

Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata, odnosno dokumenta koji predočuje energetska svojstva zgrade. Energetsko certificiranje uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata. Energetski certifikat izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio, za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Energetski certifikat pribavlja se prije izdavanja uporabne dozvole na zahtjev investitora, odnosno vlasnika zgrade. Energetski certifikat nije potrebno izraditi za:
  • zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
  • privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu
  • poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
  • stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje
  • slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

Vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:

  • prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
  • kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
  • energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga
  • u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.
S VAMA VEĆ 24 GODINE