Izrada planova evakuacije, gašenja i spašavanja
Izrada planova evakuacije, gašenja i spašavanja
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o zaštiti na radu svaki poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije, gašenja i spašavanja te s istim upoznati sve radnike. Uz plan, neophodno je provesti vježbe evakuacije, gašenja i spašavanja, najmanje jednom godišnje za sve ugostiteljske objekte ili građevine odnosno jednom u dvije godine za sve ostale. Za klijente izrađujemo planove evakuacije, gašenja i spašavanja (tekstualni i grafički dio), provodimo osposobljavanja radnika te praktične vježbe evakuacije, gašenja i spašavanja.

PLAN EVAKUACIJE, GAŠENJA I SPAŠAVANJA

Sukladno zakonskim propisima, za vas izrađujemo Plan evakuacije, gašenja i spašavanja koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela. U tekstualnom dijelu daje se prikaz svih mogućih izvanrednih akcidentnih događaja koji mogu ugroziti živote i zdravlje svih ugroženih osoba u građevini. Izvanredni događaji mogu biti požar, eksplozija, potres, poplava, olujni vjetar i slično. Planom se propisuje potrebna oprema, sredstva za spašavanje i oprema za pružanje prve pomoći te mjesta pohrane istih. Također, navode se obaveze, odgovornosti i ovlaštenja osoba unutar tima za evakuaciju, gašenje i spašavanje, kao i zapisnik o provedenoj vježbi evakuacije i spašavanja.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

Grafički dio plana evakuacije i spašavanja sadrži tlocrt cijele površine etaža u objektu na koji se plan odnosi. Na grafičkom prikazu ucrtani su propisanim simbolima smjerovi evakuacije, evakuacijski izlazi te svi tehnički sustavi i oprema koja je važna za evakuaciju i spašavanje.

S VAMA VEĆ 24 GODINE