Minimalni tehnički uvjeti (MTU)
Minimalni tehnički uvjeti (MTU)
Obavljanje određenih djelatnosti poput ugostiteljstva, trgovine ili hotelijerstva zahtjeva prethodno pribavljanje Rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta. Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu prema lokaciji objekta u kojem se djelatnost planira obavljati, a potrebno je priložiti i Zapisnike o provedenim, niže navedenim, ispitivanjima u prostoru.

MTU – MINIMALNO TEHNIČKI UVJETI

Prije početka poslovanja potrebno je osigurati optimalne uvjete za obavljanje djelatnosti, odnosno minimalne tehničke uvjete. Potom je potrebno ishoditi uvjerenje da osigurani uvjeti zadovoljavaju propisane uvjete koji ovise o djelatnosti to jest Rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta.

Zahtjev za izdavanje predmetnog Rješenja podnosi se nadležnom tijelu prema lokaciji objekta u kojem se djelatnost planira obavljati uz Zapisnike o provedenim ispitivanjima u prostoru.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

Za potrebe ishođenja Rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta možemo vam ponuditi:

  • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija

  • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije i ventilacijskog sustava

  • Ispitivanje parametara radnog okoliša (mikroklimatskih uvjeta rada, osvijetljenosti)

  • Akustička ispitivanja i mjerenja- mjerenje buke okoliša i zvučne izolacije

  • Ispitivanje radne opreme

  • Ispitivanje sustava zaštite od udara munje

  • Ispitivanje plinskih trošila

  • Uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju

S VAMA VEĆ 23 GODINE