Sigurnost dizala
Sigurnost dizala
Inginspekt – Opatija d.o.o. akreditirano je inspekcijsko tijelo vrste A prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 6536. Uz akreditaciju, ishodili smo i ovlaštenje od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za redovni i izvanredni pregled dizala.

PREGLED DIZALA

Pregled dizala (redovni i izvanredni) provodimo na temelju Pravilnika o sigurnosti dizala.

Redovni pregled dizala obavlja se najmanje jednom godišnje što osigurava vlasnik / korisnik dizala.

Kod redovnog pregleda dizala provodimo sljedeće postupke:

 • provjeravamo ispravno djelovanje opreme za sigurnost i zaštitu,
 • provjeravamo ispravnost druge opreme koja bi mogla utjecati na sigurnost,
 • provjeravamo jesu li na dizalu nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost,
 • provjeravamo jesu li u okolini nastale promjene koje mogu utjecati na sigurnost,
 • provjeravamo dolazi li kod uporabe dizala do promjena koje mogu utjecati na sigurnost,
 • provjeravamo nalaze li se na dizalu sve oznake i upute za uporabu, održavanje i spašavanje osoba iz dizala,
 • provjeravamo jesu li u knjigu održavanja dizala upisane sve promjene nastale od posljednjeg redovnog pregleda,
 • provjeravamo jesu li od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema Izvješću o obavljenom pregledu.

Po obavljenom pregledu dizala sastavljamo Izvješće o redovnom pregledu koje sadrži sve eventualne nedostatke na dizalu i rok za njihovo otklanjanje. Vlasnik dizala nakon dostavljenog Izvješća o redovnom pregledu mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi otklonio sve nedostatke utvrđene u Izvješću.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

Izvanredni pregled dizala

Izvanredni pregled dizala provodimo u slučaju:

 • nastalih promjena na dizalu,
 • stavljanja dizala u uporabu nakon nezgoda,
 • provjere jesu li otklonjeni nedostaci utvrđenih pri redovnom pregledu dizala zbog kojih je dizalo stavljeno izvan uporabe,
 • zahtjeva nadležnih inspekcijskih tijela.

Izvanredni pregled osigurava vlasnik / korisnik dizala.

S VAMA VEĆ 24 GODINE