Uzorkovanje i analiza otpadne vode
Ispitivanje (analiza) otpadnih voda
U laboratorijskim prostorijama tvrtke Inginspekt – Opatija d.o.o. provodi se ispitivanje (analiza) fizikalno-kemijskih parametara otpadne vode. Inginspekt – Opatija d.o.o. akreditiran je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1282. Posjedujemo ovlaštenje za uzorkovanje i ispitivanje otpadne vode od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

OTPADNA VODA

Ispitivanje (analiza) otpadnih voda provodi se sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Okolišnim dozvolama, Rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Vodopravnim dozvolama, ili zahtjevima kupaca. 

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda propisuje „screening“ analizu odnosno ispitivanje otpadne vode na sve parametre Priloga 1. predmetnog Pravilnika koju je potrebno izvršiti prije izdavanja Vodopravnih akata.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

Uz navedeno, istim Pravilnikom propisane su granične vrijednosti emisija (GVE) za otpadne vode (na primjer: industrijske vode prije njihova ispuštanja u sustav javne odvodnje, sve pročišćene i nepročišćene vode koje se ispuštaju u vode, komunalne vode) kao i metodologija uzorkovanja i ispitivanja sastava otpadnih voda, te učestalost uzorkovanja i ispitivanja. 

Kod nas možete provesti cjelokupno ispitivanje otpadnih voda prema zahtjevima Pravilnika o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda.

S VAMA VEĆ 24 GODINE