Uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju
Uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju
U laboratorijskim prostorijama tvrtke Inginspekt – Opatija d.o.o. provodi se ispitivanje (analiza) fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara vode za ljudsku potrošnju. Inginspekt-Opatija d.o.o. akreditiran je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1282. Posjedujemo ovlaštenje za uzorkovanje i ispitivanje vode za ljudsku potrošnju.

VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Vodom za ljudsku potrošnju, sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, smatra se:

 • sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinom porijeklu te neovisno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca odnosno posuda za vodu,
 • sva voda koja se rabi u industrijama za proizvodnju hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju, osim ako nadležno tijelo ne utvrdi da kakvoća vode ne može utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane u njezinom konačnom obliku.

Ispitivanje vode za ljudsku potrošnju provodi se sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama, analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe. Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se voda čiji parametri ne prelaze maksimalno dozvoljene koncentracije definirane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama, analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

ISPITIVANJE VODE

Ispitivanje vode za ljudsku potrošnju pri tehničkom pregledu građevina

Ispitivanje vode za ljudsku potrošnju potrebno je provesti pri tehničkom pregledu građevina koji se provodi prije izdavanja uporabne dozvole a izrađuje se u svrhu procjene zdravstvene ispravnosti. Inginspekt – Opatija d.o.o. nudi i druge usluge tražene pri tehničkom pregledu građevina kao što su:   

 • Ispitivanje električnih instalacija
 • Ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje kupola za odimljavanje
 • Ispitivanje ventilacije i ventilacijskog sustava
 • Ispitivanje plinskih bojlera
 • Ispitivanje hidrantske mreže
 • Energetsko certificiranje
 • Akustička mjerenja (mjerenje buke)
 

Ispitivanje vode za ljudsku potrošnju – minimalni tehnički uvjeti (MTU)

Inginspekt – Opatija d.o.o. nudi uzorkovanje i ispitivanje vode za ljudsku potrošnju (analiza A) kao i druge usluge tražene pri utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta, od kojih su neke:

 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije i ventilacijskog sustava
 • Ispitivanje parametara radnog okoliša
 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje sustava zaštite od udara munje
 • Ispitivanje plinskih trošila
 • Akustička ispitivanja (mjerenje buke)

Osim pri tehničkom pregledu građevina i utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta, analizu vode su obvezne provesti sve pravne osobe koje isporučuju vodu te sve pravne i fizičke osobe koje posluju s hranom, a nisu spojene na sustav javnog vodovoda. Objekti koji posluju s hranom imaju uspostavljen HACCP sustav kojim propisuju, između ostalog, i monitoring (ispitivanje vode za ljudsku potrošnju u propisanim intervalima) vode za ljudsku potrošnju. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće obvezno je za ugostiteljske objekte koji se prvi put otvaraju ili nisu poslovali dulje od 6 mjeseci.

S VAMA VEĆ 24 GODINE