Zaštita okoliša
Zaštita okoliša
Zaštita okoliša je skup aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje šteta nanesenih okolišu te dovođenje okoliša u stanje prije nastanka štete.

Zaštita OK0LIŠA

Za naše klijente obavljamo sljedeće poslove:

  • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zraku iz nepokretnih izvora (mjerenje emisije dimnih plinova u kotlovnicama instalirane snage od 0,1 DO 1 MW za tekuća i plinska goriva i od 0,1 MW do 1 MW za kruta goriva i goriva od biomase) (i za MTU)
  • Određivanje Gauss-Krugerovih koordinata ispusta za potrebu ispunjavanja obrazaca Registar onečišćavanja okoliša
  • Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša (Akustička ispitivanja i mjerenja)
  • Obavljanje stručnih poslova izrade izvješća za Registar onečišćavanja okoliša i prijave svih onečišćenja u ROO bazu (obrazac PI-Z-3)

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

Inginspekt – Opatija d.o.o. je ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite okoliša koja vam omogućava da brzo dođete do svih potrebnih informacija o vašim obvezama iz zaštite okoliša, te da ispunite sve svoje obveze po najpovoljnijim uvjetima. 

Inginspekt – Opatija d.o.o. akreditiran je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1282. Naše ovlaštenje možete pronaći na poveznici.

S VAMA VEĆ 23 GODINE